Jak można zdobyć uprawnienia G1?

W ostatnich czasach coraz większa liczba osób decyduje się na podniesienie swoich kwalifikacji w nadziei na zdobycie lepszego, odpowiednio płatnego stanowiska. Wiele z nich zapisuje się na kurs sep, pozwalający zdobyć uprawnienia energetyczne G1. Warto wiedzieć czym one są i dlaczego cieszą się tak ogromną popularnością.

Czym są uprawnienia SEP G1 i co można zyskać dzięki nim?

Tego typu uprawnienia dotyczą urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, które działają przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Warto pamiętać o tym, że uprawnienia te można zdobyć w dwóch kategoriach – dozoru oraz eksploatacji. Pojęcie eksploatacji stosuje się odnośnie osób, które pracują na stanowiskach, gdzie wykonują pracę związane z konserwacją, remontami, montażem oraz obsługą wyżej wymienionych urządzeń. Dozór dotyczy z kolei pracowników, których zadaniem jest kierowanie pracą osób zajmujących się eksploatacją.

Warto wiedzieć dokładnie, co wchodzi w zakres urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych, które podlegają pod uprawnienia G1. Mowa tutaj między innymi o urządzeniach prądotwórczych, zespołach prądotwórczych, urządzeniach elektrotermicznych, urządzeniach do elektrolizy, elektrycznych sieciach trakcyjnych czy też aparaturze kontrolno-pomiarowej.

Jakie zagadnienia poznają uczestnicy kursu sep?

Każda osoba, która przystępuje do kursu sep, żeby zdobyć uprawnienia G1, będzie miała szansę zapoznać się z wieloma przydatnymi w pracy elektryka zagadnieniami. Przede wszystkim, kurs zapozna uczestników z prawem energetycznym, a także wpływem prądu elektrycznego na ciało człowieka. Program kursu obejmuje również szeroko rozumiane układy sieciowe, ochronę przeciwporażeniową, zasady działania elektronarzędzi, zespołów prądotwórczych czy też instalacji elektrycznych.

Dodatkowo wszyscy kursanci muszą opanować wiedzę związaną z zasadami bezpieczeństwa, które w pracy elektryka są przecież bardzo istotne.

Trzeba pamiętać o tym, że uprawnienia energetyczne G1 nie są wydawane bezterminowo. Uprawnienia SEP G1 trzeba odnawiać przynajmniej co pięć lat. Wszystko dlatego, że energetyka podlega bardzo intensywnemu rozwojowi technicznemu, a samo prawo energetyczne często się zmienia. Każdy elektryk, by móc bezpiecznie wykonywać swoją pracę, powinien systematycznie odświeżać swoją wiedzę.