Uprawnienia SEP – w prawie i praktyce

Czym jest SEP?

Jest to skrót od Szkolenia Egzaminacyjnego Państwowego. Jest to egzamin, który należy zdać, aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu elektryka. SEP jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które chcą wykonywać prace na instalacjach elektrycznych.

Aby zdać egzamin SEP, należy ukończyć szkolenie w jednej z wielu szkół, które przygotowują do tego egzaminu. Szkolenie trwa około roku i jest bardzo intensywne. Po ukończeniu szkolenia należy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.

Egzamin teoretyczny jest bardzo trudny i wymaga dużej wiedzy z zakresu elektryki. Egzamin praktyczny jest również bardzo trudny. Polega on na wykonaniu kilku zadań, które sprawdzają umiejętności praktyczne.

Osoba, która uzyskała uprawnienia SEP, może pracować jako elektryk w firmach, które świadczą usługi elektryczne. Może także pracować jako nauczyciel elektryki w szkołach.

Uprawnienia SEP są bardzo ważne dla osób, które chcą pracować w branży elektrycznej. Dzięki temu egzaminowi mogą oni uzyskać odpowiednie kwalifikacje i pracować w bezpieczny sposób.

Co można robić mając SEP?

SEP uprawnia do wykonywania prac, które wiążą się z bezpośrednim kontaktem z energiami elektrycznymi o napięciu powyżej 1000 V w łącznie z pracami wykonywanymi w pobliżu tych linii.

W świetle prawa

Od 1 stycznia 2021 r. każdy pracownik, który chce podjąć pracę na stanowisku elektrycznym, musi posiadać aktualne uprawnienia SEP. SEP (Świadectwo Energii Elektrycznej) jest to dokument, który potwierdza kwalifikacje zawodowe osób pracujących z energią elektryczną. Aby mieć prawo wykonywania pracy na stanowisku elektrycznym, należy więc posiadać aktualne uprawnienia SEP.

Uprawnienia SEP są wydawane przez instytucje szkolnictwa zawodowego, które prowadzą kursy i szkolenia zawodowe. Kursy i szkolenia SEP są przeznaczone dla osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku elektrycznym. Kursy i szkolenia trwają zwykle około 40 godzin i kończą się egzaminem państwowym. Po zdaniu egzaminu państwowego osoba uzyskuje aktualne uprawnienia SEP.

Aktualne uprawnienia SEP są ważne przez 5 lat. Po upływie 5 lat należy je odnawiać. Aby odnowić uprawnienia SEP, należy ponownie przejść kurs i zdać egzamin państwowy. Sprawdź: ile trwa kurs SEP.

Osoby, które nie posiadają aktualnych uprawnień SEP, mogą podjąć pracę na stanowisku elektrycznym tylko pod nadzorem osoby posiadającej aktualne uprawnienia SEP.