Czy zgrzytanie zębami jest przeszkodą dla implantów?

Niektóre podręczniki podają, że problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym lub problemy z okluzją są przeciwwskazaniem do implantacji. Implanty Toruń nie są przeszkodą w chorobach stawów skroniowo-żuchwowych. Implanty zębowe Toruń mogą być również stosowane u osób z problemami ze stawem szczękowym.

Implanty zębowe Toruń – sukces jest kwestią stabilności

Zgrzytanie zębami nie jest przeciwwskazaniem do implantacji. Implanty zębów Toruń mogą być również wszczepiane pacjentom dotkniętym bruksizmem, czyli osobom które zaciskają i zgrzytają zębami.

Chociaż zaburzenie to nie jest zaliczane do chorób stawów skroniowo-żuchwowych, jest z nimi związane, ponieważ zgrzytanie zębami może mieć wpływ na staw skroniowo-żuchwowy. Bruksizm jest czynnikiem ryzyka, który przede wszystkim zwiększa komplikacje techniczne. W przypadku tych pacjentów dentysta musi dobrać stabilne materiały na protezy, a także zamontować je na stabilnym podłożu.

Leczenie implantologiczne pacjenta z bruksizmem

Leczenie implantologiczne pacjentów z bruksizmem jest dużym wyzwaniem. Należy liczyć się z dużymi obciążeniami leczenia protetycznego.
Aby stworzyć odpowiednio zwymiarowane miejsce implantacji, u pacjentów z bruksizmem można zrekonstruować ubytki kostne za pomocą autoimmunologicznych bloków kostnych, materiału zastępczego kości lub kombinacji obu metod. Jeśli wysokość pozostałej kości w tylnej części szczęki jest niewystarczająca, często wskazane jest uniesienie dna zatoki, aby móc zakotwiczyć implanty w kości z pierwotną stabilnością i bezpieczeństwem.

Implanty Toruń a pękający staw szczękowy

Implanty zębów Toruń odpowiednie również dla osób, które mają pękający staw szczękowy. Pękanie jest wynikiem przemieszczenia krążka chrząstki. Ten tak zwany dysk może wyślizgnąć się ze swojej normalnej pozycji. Kiedy cofa się, podczas otwierania ust, w stawie szczękowym słychać trzask. Kiedy to się dzieje, może dojść do bolesnej blokady szczęki. Jeśli pacjenci dotknięci tym problemem wymagają leczenia implantologicznego, przemieszczenie nie jest naruszane.

W przypadku pacjentów z implantem z przemieszczeniem dysku, stabilne tylne podparcie zęba może być pomocne w łagodzeniu nacisku na stawy skroniowo-żuchwowe, nawet jeśli w rezultacie nie można wyleczyć przemieszczenia dysku.

Eksperci zwykle odradzają implantację tylko wtedy, gdy pacjenci z dysfunkcją czaszkowo-żuchwową mają wyraźny stres psychosomatyczny.