Dlaczego warto zrobić kurs SEP?

Należy mieć świadomość, że kurs sepowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych kursów zawodowych w kraju. Pozwala on zdecydowaną poprawę swojej sytuacji na wymagającym rynku pracy. Ponadto kursant zdobędzie cenne kwalifikacje.

Czym dokładnie są kursy SEP?

W najprostszym możliwym ujęciu są to kursy, których ukończenie umożliwia przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że przedmiotem zainteresowania uczestników wspomnianego szkolenia są zagadnienia związane z konserwacją oraz budową różnego rodzaju instalacji elektrycznych.

Należy mieć świadomość, że osoby, które odbędą kurs sepowski mogą uzyskać kwalifikacje w grupie G1. Dzięki temu fachowiec będzie mógł legalnie wykonywać prace związane z dozorem czy eksploatacją instalacji lub urządzeń elektrycznych, które przetwarzają, wytwarzają i przesyłają energię elektryczną.

Kto dokładnie może zapisać się na kursy SEP?

Warto wiedzieć, że na szkolenie może zapisać się praktycznie każda osoba, która jest pełnoletni i ma przynajmniej podstawowe wykształcenie. Oznacza to, że nie ma konieczności posiadania wykształcenia kierunkowego. Jest to zatem doskonałe rozwiązanie dla wszystkich osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z budową urządzeń i instalacji elektrycznych.

Godny uwagi jest fakt, że w Polsce jest obecnie ogromne zapotrzebowanie na fachowców. Ponadto osoby, które będą miały uprawnienia SEP nie powinny mieć większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by założyć własną działalność gospodarczą. W międzyczasie można inwestować w podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Co dokładnie się dzieje po kursie?

Kolejnym etapem jest możliwość przystąpienia do egzaminu, który będzie odbywał się przed komisją powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jej zadaniem jest zweryfikowanie wiedzy i umiejętności posiadanych przez osoby, które chcą zdobyć uprawnienia SEP.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że egzamin nie jest trudny, ale może stresować kandydatów. Sukces będzie uzależniony od tego, jak bardzo poszczególne osoby uważały na szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych wykładowców. Godny uwagi jest również fakt, że egzamin będzie przebiegał w niezwykle komfortowej atmosferze.

Osoby, które zdadzą wspomniany egzamin staną się posiadaczami uprawnień elektrycznych. Oczywiście fakt ten będzie potwierdzony certyfikatem honorowanym nie tylko w Polsce, ale również we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii.