Krótki przewodnik po uprawnieniach SEP

Jak zdobyć uprawnienia SEP? Ten certyfikat jest bardzo pożądany w pracy związanej z elektrycznością. Każda osoba posiadająca uprawnienia SEP ma ułatwioną możliwość zdobycia dobrze płatnej pracy w kraju i poza jego granicami. Nic więc dziwnego, że egzaminy SEP cieszą się nieustającą popularnością. W tym artykule sprawdzamy szczegóły dotyczące uprawnień SEP.

Co kryje się pod skrótem SEP?

SEP to inaczej Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to organizacja posiadająca ponad stuletnią tradycję. Początki jej funkcjonowania datuje się na 1919 rok. Organizacja zrzesza pracowników sektora elektrycznego i osoby zajmujące się elektrycznością w powiązanych sektorach. Stowarzyszenie Elektryków Polskich ma renomę w kraju i poza jego granicami. Uprawnienia SEP honorowane są w całej Unii Europejskiej oraz kilku innych krajach. Potwierdzają posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z elektrycznością.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Zdobycie uprawnień SEP możliwe jest na podstawie zdanego egzaminu. Uprawnienia nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich zostały podzielone na trzy grupy. Każda z grup przypisana jest do odrębnego sektora. Grupa pierwsza dotyczy eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń elektrycznych. Uprawnienia z grupy drugiej związane są z pracą w ciepłownictwie. Uprawnienia SEP wyodrębnione w grupie trzeciej potwierdzają kwalifikacje niezbędne do pracy w gazownictwie.

Czy konieczne jest odnowienie uprawnień SEP?

Uprawnienia SEP nie są nadawane bezterminowo. Elektryczność to dziedzina, która ciągle się rozwija wraz z postępem technologicznym. Wymagane jest więc cykliczne odnowienie uprawnień elektrycznych, gazowniczych i ciepłowniczych. Odnowienie musi następować w odstępach co pięć lat. Zdobycie i odnowienie uprawnień SEP następuje w drodze egzaminu organizowanego przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Jak wygląda egzamin SEP?

Egzamin sprawdza wiedzę praktyczną i teoretyczną, która jest niezbędna do pracy na wybranym stanowisku związanym z elektrycznością. Zdobycie i odnowienie uprawnień elektrycznych na egzaminie nie musi być trudne. Dobrym pomysłem jest zapisanie się na szkolenie przygotowujące do egzaminu SEP. Szkolenia prowadzone są w całym kraju. Można na nich poznać przykładowe pytania egzaminacyjne i materiał niezbędny do zdania egzaminu SEP z wynikiem pozytywnym.